Úřad průmyslového vlastnictví

Termíny zkoušek patentových zástupců


Termín odborných zkoušek 

Odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce se uskutečnily dne 7. listopadu 2017.

Předpokládá se, že další odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce se budou konat na jaře 2018. Informace o termínu bude včas zveřejněna.

Další informace je možné získat v oddělení Institut průmyslověprávní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, tel. 220383108 nebo 220383519, e-mail: vjansa@upv.cz nebo mpaclik@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 08.11.2017 09:48