Úřad průmyslového vlastnictví

Termíny zkoušek patentových zástupců


Vyhlášení termínu odborných zkoušek 

 

Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce na dny 31. 10. a 1. 11. 2018.

Žádost o složení odborné zkoušky se podává u Úřadu písemně a její součástí je doklad o získání vysokoškolského vzdělání, doklad o zaplacení poplatku za zkoušku (§ 11 odst. 5 zákona č. 417/2004 Sb.) a prohlášení uchazeče o tom, v jakém rozsahu (11 odst. 2 zákona) hodlá zkoušku vykonat. Žádost o složení odborné zkoušky včetně příloh je nutné doručit Úřadu nejpozději do 30. září 2018.

Poplatek za zkoušku je možné uhradit na účet ČNB Praha 1, č. ú. 19-0021526001/0710, variabilní symbol 503.

Uchazeči budou ke zkoušce zváni v pořadí došlých žádostí.

Další informace je možné získat v oddělení Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, tel. 220383108 nebo 220383519, e-mail: vjansa@upv.cz nebo mpaclik@upv.cz

 

Datum poslední aktualizace – 20.09.2018 13:07