Úřad průmyslového vlastnictví

Ukázka spolupráce ÚPV a ARIDu


Vzdělávací činnost na základních, středních a vysokých školách v oblasti programů invence a duševního vlastnictví
Program „Odhal – zkoumej –inovuj!“ - OZI
Program OZI - spolupráce s ÚPV

ZŠ Husova - Liberec

ZŠ Solnice - Rychnov nad Kněžnou

 

Datum poslední aktualizace – 24.10.2014 10:04