Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka a programy


Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Semináře:
27. 9. - Úvod do problematiky průmyslových práv (pdf, 748 kB)
2. 10. - Databáze patentů a užitných vzorů (pdf, 748 kB)
18.10. - Seminář: Databáze Patentscope, USPTO, Google Search (pdf, 765 kB)
19.10. - Seminář: Označení původu a zeměpisná označení (pdf, 793 kB)
25.10. - Seminář: Práva na označení (pdf, 782 kB)
26.10. - Seminář: Databáze Espacenet (pdf, 742 kB)

E-learningové kurzy:
 
Vítejte ve světě průmyslového vlastnictví (určeno základním a středním školám) NOVÉ!! 

 

Následující moduly jsou založeny na materiálech poskytnutých Evropským patentovým úřadem (EPO). Byly přeloženy Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky se svolením EPO. Originály jsou k dispozici na stránkách EPO ( www.epo.org ).

Espacenet - volně přístupné patentové databáze a profesionální zdroje

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul I

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul II

 

Datum poslední aktualizace – 21.09.2017 17:17