Úřad průmyslového vlastnictví

Studie EUIPO a EPO: Jak průmysl s intenzivním zaměřením na práva duševního vlastnictví přispívá k ekonomické výkonnosti a zaměstnanosti v Evropské Unii


Podle nové studie OHIM a EPO je každé třetí pracovní místo v Evropě vytvářeno průmyslem s intenzívním zaměřením na práva duševního vlastnictví.

Více informací 

 

Datum poslední aktualizace – 07.02.2017 11:00