Úřad průmyslového vlastnictví

Volná služební/pracovní místa


Formuláře žádosti pro místo odborného rady ve služebním poměru:

Vzor: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (doc, 81 kB)

Formuláře žádosti pro místo představeného ve služebním poměru (vedoucí oddělení):

Vzor: Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (doc, 86 kB)

Vzor: Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (doc, 29 kB)

Datum poslední aktualizace – 24.04.2018 15:38