Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2017


 

Pořadové
číslo
Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
2. 12.5.2017 Terminologie

*.pdf
(24 kB)

*.pdf 
(60 kB)

1. 22.3.2017 Vyznačení probíhajícího exekučního řízení do rejstříku

*.pdf
(39 kB)

*.pdf 
(86 kB)

Datum poslední aktualizace – 02.06.2017 08:45