Úřad průmyslového vlastnictví

Kvalita (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001)


Úřad průmyslového vlastnictví se neustále snaží zlepšovat své služby a přístup k životnímu a pracovnímu prostředí. Proto je pravidelně certifikován systém řízení kvality podle normy ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001. V roce 2011 navíc úřad získal certifikaci v oblasti životního prostředí podle normy ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSAS 18001. Ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem je postupně implementován standard evropského systému řízení jakosti, jehož cílem je sbližování a stálé zlepšování služeb a produktů zúčastněných evropských patentových úřadů.

Politika integrovaného systému řízení ÚPV (pdf, 471 kB)

Cíle Integrovaného systému řízení (pdf, 706 kB)
 

 

Datum poslední aktualizace – 08.03.2016 09:32