Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakty na představené/vedoucí oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví


Útvar – funkce Jméno Telefon E-mail
Předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
CV
 (pdf, 151 kB)
220383228
Oddělení Kancelář úřadu      
vedoucí Ing. Josef Dvornák 
CV
 (pdf, 140 kB)
220383311
Odbor patentový      
ředitelka Ing. Eva Schneiderová, Ph.D. 
CV
  (pdf, 140 kB)
220383456
vedoucí oddělení průzkumu chemie Ing. Alena Fojtíková
CV
 (pdf, 183 kB)
220383412
vedoucí oddělení průzkumu strojní a
elektro
Ing. Ladislav Havel
CV
 (pdf, 140 kB)
220383465
vedoucí oddělení průzkumu technologií Ing. Václav Převrátil
CV
 (pdf, 176 kB)
220383439
vedoucí oddělení průmyslových vzorů Ing. Jiří Sedláček
CV
 (pdf, 163 kB)
220383437
Odbor ochranných známek      
ředitelka JUDr. Iva Koutná  
CV
  (pdf, 179 kB)
220383258
vedoucí oddělení ochranných známek I Mgr. Michala Krýslová 220383305
vedoucí oddělení ochranných známek II Mgr. Radka Stupková
CV
 (pdf, 137 kB)
220383254
vedoucí oddělení ochranných známek III Mgr. Silvie Götzová 220383289
Odbor patentových informací       
ředitel a představitel vedení pro
Integrovaný systém řízení
Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. 
CV
  (pdf, 139 kB)
220383205
vedoucí oddělení vstupního a
poplatkového
Mgr. Naděžda Klíčová
CV
 (pdf, 147 kB)
220383139
vedoucí oddělení patentových fondů Ing. Eva Křováková
CV
 (pdf, 148 kB)
220383222
vedoucí oddělení Institutu průmyslově
právní výchovy
PhDr. Jana Engelová Pavková
CV
 (pdf, 179 kB)
220383117
vedoucí oddělení analýz Mgr. Ing. Michal Verner
CV
 (pdf, 184 kB)
220383149
vedoucí oddělení rešerší Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
CV
 (pdf, 143 kB)
220383430
vedoucí oddělení elektronizace Ing. Kateřina Selingerová
CV
 (pdf, 177 kB)
220383183
Odbor mezinárodní      
ředitelka JUDr. Světlana Kopecká 
CV
  (pdf, 165 kB)
220383327
vedoucí oddělení mezinárodního I JUDr. Marcela Hujerová
CV
 (pdf, 183 kB)
220383312
vedoucí oddělení mezinárodního II Ing. Lucie Zamykalová, Ph.D.
CV
 (pdf, 174 kB)
220383363
Odbor administrativní      
ředitel Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA 
CV
  (pdf, 138 kB)
220383346
vedoucí oddělení rejstříků Ing. Jan Mrva
CV
 (pdf, 165 kB)
220383521
vedoucí oddělení licencí JUDr. Jana Hlavsová
CV
 (pdf, 142 kB)
220383475
Odbor ekonomický       
ředitel Ing. Luděk Churáček 
CV
  (pdf, 145 kB)
220383340
vedoucí oddělení finančního Ing. Zuzana Bělohradská
CV
 (pdf, 188 kB)
220383503
vedoucí oddělení technických služeb Jaroslav Pánek 220383233
Oddělení rozklady I.      
vedoucí oddělení Rozklady I Ing. Jiří Heller
CV
 (pdf, 141 kB)
220383208
Oddělení rozklady II.      
vedoucí oddělení Rozklady II Mgr. Markéta Kloučková
CV
 (pdf, 144 kB)
220383211
Oddělení rozklady III.      
vedoucí oddělení Rozklady III Mgr. Zuzana de Korver 220383201
Oddělení sporných řízení      
vedoucí oddělení sporných řízení Ing. Iveta Matajová
CV
 (pdf, 177 kB)
220383321
Oddělení právní      
vedoucí oddělení právního JUDr. Eva Biskupová 220383315

 

Datum poslední aktualizace – 07.06.2017 13:33