Úřad průmyslového vlastnictví

Boj proti korupci


Podrobné informace týkající se boje proti korupci najdete na internetových stránkách www.korupce.cz.

Podrobné informace k Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2015 a Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 najdete zde.

Vaše podezření na korupční jednání související s činností Úřadu průmyslového vlastnictví můžete také oznámit na protikorupční e-mail Úřadu: korupce@upv.cz

 

 

Související dokumenty:

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví  (aktualizace k 15. 11. 2015) (pdf, 418 kB)

Etický kodex zaměstnance ÚPV (pdf, 53 kB)      

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (usnesení vlády č. 331/2012) (pdf, 81 kB)

Datum poslední aktualizace – 11.11.2015 14:22