Úřad průmyslového vlastnictví

Boj proti korupci


Podrobné informace týkající se boje proti korupci najdete na internetových stránkách www.korupce.cz.

Vaše podezření na korupční jednání související s činností Úřadu průmyslového vlastnictví můžete také oznámit na protikorupční e-mail Úřadu: korupce@upv.cz

Informace k úkolu z RRIPP - Zveřejňování seznamu poradců (pdf, 195 kB)

 

Související dokumenty:

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví  (s účinností od 31. 3. 2017) (pdf, 422 kB)

Pravidla etiky státních zaměstnanců (pdf, 61 kB)      

Datum poslední aktualizace – 11.04.2018 09:15