Úřad průmyslového vlastnictví

Varování: Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků


Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví opětovně upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na území ČR nebo jiných států, jako např.:

 Společnost:  Adresa:
  1.  Community trade marks and designs ltd  7 Arlington Gardens, W4 4EZ London, UK
  2.  CPTD - Central Patent & Trademark Database  Křenova 40, 602 00 Brno, ČR
  3.  CP S. L. Publicación Companias Marcas  Int  Apt 345, 03724 Moraira (Alicante), España
  4.  Česká obnova ochranných známek  Na Strži 65, 140 00, Praha 4, ČR
  5.  Český registr ochranných známek, s.r.o.  Nádražní 344/23, 150 00, Praha 5, ČR
  6.  Edition The Marks KFT  9737 BÜK, Ipar utca 10, HU
  7.  European Central Reg of Brands and Patents  Boulevard Bischoffsheim 39, 1000 Brussels, Belgium
  8.  European Patent and Trademark Register  ul. Morska 35, 75-212 Koszalin, Poland
  9.  FIPTR  6574 North State Road 7, Suite 337, Coconut Creek, FL 33076, USA
  10.  F.O.I.P.  398 Dania Beach Blvd 176, Dania Beach, FL 33004, USA
11.  Intellectul Property Agency Ltd.  Rue de Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium
12.  IPATR  Teplická 105, 921 01  Piešťany, Slovakia
13.  IP Data, s. r. o.  P.O.Box 479, 657 73  Brno, ČR
14.  IP Save, s. r. o.  Lidická 700/19, 602 00  Brno, ČR
15.  IPT Designs  P.O.Box 15, 800 90, Bratislava, Slovakia
16.  IPTG  Biskupsky Dvur Building 2095/8, 110 00 Praha 1, ČR
17.  IPTI - International Patent & Trademark Index  Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, ČR
18.  IPTO - International Patent & Trademark Organisation  Prikop 843/4, 602 00,  Brno, ČR
19.  IPT Patents  P.O.Box 113, 690 02, Břeclav, ČR
20.  IPT Register  P.O.Box 15, Bratislava, Slovakia
21.  IPT Trademarks  P.O.Box 113, 690 02, Břeclav, ČR
22.  IPTS Service  ul Dluga 23/25 lok. 21, 00-238 Warszawa, Poland
23.  IPWTO  Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, ČR
24.  International Trademark Publication Register  Ul. Wilcza, 00-544 Warszawa, Poland
25.  Office for international registration  7 Arlington Gardens, W4 4EZ London, UK
26.  PATR Servis  K terminálu 745/1a, 61 900 Brno, ČR
27.  Regipt LLC  26 York Street, London, W1U 6PZ, UK
28.  Register of International Patents  P.O. Box 649, 661 49 Brno, ČR
29.  Registration of International Patents  P.O. Box 210, 661 49 Brno, ČR
30.  Registration of International Patents  Bratislavská 1527/15, 102 00,  Praha, ČR
31.  TM Publisher  Döblinger Hauptstrasse 7, 1190 Wien, A
32.  Trademark & Patent Publications  Przemyslowa 8/108, 75-216 Koszalin, Poland
33.  TPR Trademark Publication Register  ul. Wilcza, 00-544 Warszawa, Poland
34.  UPTS s. r. o.  P.O. Box 19, 148 00, Praha, ČR
35.  W.B.I.P.  391 NW 179th Avenue, Aloha, OR 97006, USA
36.  WIPT s. r. o.  P.O. Box 52 / 62 / 5800, 814 99 Bratislava, Slovakia
37.  Worldwide Database of Trademarks and Patents  P.O. Box 173, 657 73, Brno, ČR
38.  World Intellectual Property Database  P.O.Box 55, 148 00, Praha 4, ČR
39.  WPAT, s. r. o.  Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic
40.  World Patent and Trademark Index  Na Rudné 443/18, 30100 Pilsen, ČR
41.  World Intelligent Property Office  32 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
42.  World Patent and Trademark Organization  Víta Nejedlého 869/7, 130 00 Praha-Žizkov, ČR
43.  World Trademark Monitoring Organization  Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zurich, Switzerland
44.  WPTS s.r.o. (World Patent & Trademark Service)   P.O.BOX 221, 602 00 Brno, ČR
45.  TPR European Trademark Publication Register   Grösslingova 4, 81 109 Bratislava, SR
46.  OHIM (OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET)   P.O. BOX 30, 1006 Vienna, Austria

Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.

Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Přehled oficiálních registračních míst předmětů průmyslových práv

Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: fraud@upv.cz

Obdobná varování pro přihlašovatele a majitelé práv a jejich právní zástupce mají na svých webových stránkách

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Patent Cooperation Treaty (PCT):
WARNING: Requests for Payment of Fees

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Madrid System:
Warning: Requests for Payment of Fees

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví ( European Union Intellectual Property Office - EUIPO) ( dříve "Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)"):
IMPORTANT WARNING - Misleading requests for payment relating to information/trade mark “registers” and entries to directories

Evropský patentový úřad (EPO):
Warning: Beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents


Vzor trestního oznámení při podezření z podvodného jednání (pdf, 115 kB)


 


Příklady klamavých výzev:
 Společnost:  Příklady:
 1. Community trade marks and designs ltd  1 (pdf, 317 kB)  2 (pdf, 186 kB)
 2. CPTD - Central Patent & Trademark Database  1 (pdf, 255 kB)  
 3. CP S. L. Publicación Companias Marcas  Internacionales  1 (pdf, 360 kB)  
 4. Česká obnova ochranných známek  1 (pdf, 140 kB)  2 (pdf, 138 kB)
 5. Český registr ochranných známek, s.r.o.  1 (pdf, 77 kB)  
 7. European Central Reg of Brands and Patents  1 (pdf, 857 kB  
 8. European Patent and Trademark Register  1 (pdf, 406 kB)  2 (pdf, 322 kB)
 10. F.O.I.P.  1 (pdf, 56 kB)  
 11. Intellectul Property Agency Ltd.  1 (pdf, 144 kB)  
 12. IPATR  1 (pdf, 340 kB)  
 13. IP Data, s. r. o.  1 (pdf, 166 kB)
 2 (pdf, 125 kB)
 3 (pdf, 266 kB)
 4 (pdf, 834 kB)
 5 (pdf, 790 kB)
 14. IP Save, s. r. o.  1 (pdf, 1 MB)  2 (pdf, 69 kB)
 15. IPT Designs  1 (pdf, 104 kB)  2 (pdf, 610 kB)
 16. IPTI  1 (pdf, 1,1 MB)  2 (pdf, 120 kB)
 17. IPTG - International Patent and Trademark Guide  1 (pdf, 307 kB)
 2 (pdf, 266 kB)
 3 (pdf, 113 kB)
 4 (pdf, 1,06 MB)
 5 (pdf, 266 kB)
 6 (pdf, 813 kB)
 7 (pdf, 804 kB)
 18. IPTO - International Patent & Trademark Organisation  1 (pdf, 166 kB)
 2 (pdf, 375 kB)

 3 (pdf, 108 kB)

 19. IPT Patents  1 (pdf, 394 kB)
 2 (pdf, 173 kB)
 3 (pdf, 485 kB)
 20. IPT Register  1 (pdf, 2,3 MB)  
 22. IPTS Service  1 (pdf, 667 kB)  
 23. IPWTO  1 (pdf, 666 kB)  
 24. International Trademark Publication Register  1 (pdf, 392 kB)  
 26. PATR Servis  1 (pdf, 426 kB)  
 27. Regipt LLC  1 (pdf, 146 kB)
 2 (pdf, 34 kB)
 3 (pdf, 95 kB)
 28. Register of International Patents

 1 (pdf, 146 kB)

 2 (pdf, 118 kB)
 29. Registration of International Patent  1 (pdf, 17 kB)  
 30. RPT Servis - Registration of International Patent  1 (pdf, kB)  
 31. TM Publisher  1 (pdf, 1,3 MB)  
 32. Trademark & Patent Publications  1 (pdf, 1,5 MB)  
 33. TPR Trademark Publication Register  1 (pdf, 1,5 MB)  2 (pdf, 765 kB)
 34. UPTS s. r. o.  1 (pdf, 992 kB)
 2 (pdf, 186 kB)
 3 (pdf, 198 kB)
 4 (pdf, 870 kB)
 5 (pdf, 67 kB)
 6 (pdf, 965 kB)
 7 (pdf, 1,28 MB)
 8 (pdf, 54 kB)
 9 (pdf, 651 kB)
10 (pdf, 1,5 MB)
11 (pdf, 76 kB)
 35. W.B.I.P.  1 (pdf, 662 kB)  2(pdf, 348 kB)
 36. WIPT s. r. o.  1 (pdf, 64 kB)
 2 (pdf, 356 kB)
 3 (pdf, 261 kB)
 4 (pdf, 132 kB)
 5 (pdf, 76 kB)
 6 (pdf, 77 kB)
 7 (pdf, 77 kB)
 37. Worldwide Database of Trademarks and Patents  1 (pdf, 268 kB)
 2 (pdf, 214 kB)
 3 (pdf, 854 kB)
 4 (pdf, 461 kB)
 5 (pdf, 545 kB)
 6 (pdf, 1,08 MB)
 7 (pdf, 1,25 MB)
 8 (pdf, 333 kB)
 38. World Intellectual Property Database  1 (pdf, 228 kB)  
 39. WPAT  1 (pdf, 146 kB)  
 40. World Patent and Trademark Index  1 (pdf, 795 kB)  
 41. World Intelligent Property Office  1 (pdf, 395 kB)  
 42. World Patent and Trademark Organization  1 (pdf, 104 kB)  
 43. World Trademark Monitoring Organization  1 (pdf, 2 MB)  
 44. WPTS s.r.o. (World Patent & Trademark Service)  1 (pdf, 625 kB)  
 45. TPR European Trademark Publication Register  1 (pdf, 833 kB)  2 (pdf, 815 kB)  
 46. OHIM (OFFICE FOR HARMONIZATION IN INTERNAL MARKET)  1 (pdf, 767 kB)    

 

Datum poslední aktualizace – 22.08.2016 16:03