Úřad průmyslového vlastnictví

Změny v Prováděcím předpise k PCT


Změny Prováděcího předpisu k PCT, které vstupují v platnost dne 1. 7. 2018, jsou publikovány pod Sdělením MZV č. 27 ve Sbírce mezinárodních smluv, částka 19 z 21. června 2018. 

Změny Prováděcího předpisu k PCT (pdf, 604 kB)