Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO a Smlouva o patentové spolupráci (PCT)


Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) informuje na svých webových stránkách www.wipo.int o zveřejnění již tří miliónté mezinárodní patentové přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Podle WIPO jde o významný mezník v historii této smlouvy a WIPO. Tato skutečnost svědčí o stále rostoucím využívání mezinárodního systému pro přihlašování vynálezů k zahraniční ochraně podle této smlouvy, v průběhu 39 let jejího fungování. Smluvními stranami PCT je v současné době 151 států vč. ČR.