Úřad průmyslového vlastnictví

Čtvrtý svazek knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích


V těchto dnech vychází již čtvrtý svazek knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích. Knižnice si předsevzala přinést příklady vynikajících osobností z české historie vědy a podnikání s cílem podnítit zájem o studium technických a přírodovědných oborů, o vědecké bádání, vynalézání a o inovativní podnikatelské aktivity.

Dosud vydané publikace obsahují příběhy životů 24 postav, které významně ovlivnily mnohá odvětví a trvale inspirují k úspěchu: J. M. Marků, J. Ressel, J. Perner, V. P. Diviš, Veverkové (první svazek), E. Škoda, F. Křižík, E. Kolben, V. Klement, T. Baťa (druhý svazek), J. Heyrovský, V. Dolejšek, A. Svoboda, O. Wichterle, V. Svatý, A. Holý (třetí svazek), Ch. Doppler, G. J. Mendel, E. Mach, K. a R. Ježkové, V. Kaplan, E. Roučka (čtvrtý svazek).

Vydalo nakladatelství Jonathan Livingston, s.r.o., Praha