Úřad průmyslového vlastnictví

Varování před subjekty nabízejícími obnovu ochranných známek


Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje všechny vlastníky průmyslových práv, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni soukromými subjekty, které nabízejí obnovu ochranných známek (mnohdy již obnovených). Doporučujeme proto zkontrolovat rejstříkový stav a v případě trvajícího zastoupení kontaktovat svého zástupce pro řízení ve věcech ochranných známek.

Poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy, včetně řízení o obnově známky, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví je podle § 2 zákona č.417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazeným povoláním.

 

Příklady objednávek:

Česká obnova ochranných známek, s. r. o. (pdf, 851 kB)

OMIH (pdf, 665 kB)