Úřad průmyslového vlastnictví

Upozornění pro návštěvníky Úřadu


Upozorňujeme návštěvníky Úřadu, že od 18. 5. do 23. 6. 2017 bude v ulici Antonína Čermáka zábor z důvodu opravy vodovodního řadu a nebude možné v uvedené ulici parkovat.