Úřad průmyslového vlastnictví

EUIPO a EUROPOL: Situace v oblasti padělatelství a pirátství v Evropské unii


Situační zpráva, kterou vypracovaly Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Europol, znovu upozorňuje na důležitost řešení problému mezinárodních pachatelů trestné činnosti, kteří patří k hlavním subjektům, jež mají prospěch z porušování práv duševního vlastnictví v Evropské unii.

Společná zpráva EUIPO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mapauje mezinárodní obchodní cesty padělků v deseti klíčových sektorech.

Situace v oblasti padělatelství a pirátství v EU
Mapování obchodních cest padělků