Úřad průmyslového vlastnictví

Program spolupráce mezi ÚPV a Japonským patentovým úřadem (JPO) - Patent Prosecution Highway (PPH)


Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Japonským patentovým úřadem (JPO), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. dubna 2015 na období tří let s ukončením 31. března 2018, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Více informací