Úřad průmyslového vlastnictví

Veřejná konzultace k SPC a výjimce z patentových práv pro výzkumné účely v termínu do 4. ledna 2018


Dne 12. října 2017 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k dodatkových ochranným osvědčením (SPC) a výjimce z patentových práv pro výzkumné účely formou dotazníku.

Dotazník je k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině a je určen několika cílovým skupinám, a to jednotlivým občanům, výzkumným organizacím z agrochemického a farmaceutického sektoru (např. velké společnosti, univerzity, startupy, MSP), společnostem vyrábějící generické a biosimilární léčiva, velkým/specializovaným spotřebitelům léčiv nebo pesticidů (např. skupiny pacientů, farmáři, doktoři, zdravotnické a zemědělské orgány), národním patentovým úřadům, soudcům a patentovým zástupcům i veřejným orgánům činných v oblasti vědy, průmyslu, obchodu a soutěže (např. ministerstva, úřady).

Veřejná konzultace bude ukončena dne 4 ledna 2018.

Více informací