Úřad průmyslového vlastnictví

GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů


V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) si Vás dovolujeme informovat, že na kontaktní e-mailové adresy fyzických osob jsou nyní rozesílány e-mailové zprávy s odkazem, pomocí kterého mohou uživatelé dle uvedených instrukcí udělit či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Emailové zprávy jsou rozesílány z adresy gdpr@postak.upv.cz. Bez udělení souhlasu nemůže být e-mailová adresa po 25. 5. 2018 Úřadem dále zpracovávána.