Úřad průmyslového vlastnictví

Výběrová řízení EUIPO na pozice administrátorů a asistentů


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci s Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) zveřejnily dne 12. ledna 2017 oznámení o výběrových řízeních na pozice administrátorů a asistentů pro projekty EUIPO plánované na rok 2018 v rámci Strategického plánu 2020.

Do výběrových řízení je možné se přihlásit také on-line prostřednictvím stránek EUIPO. Více informací je k dispozici na webových stránkách EUIPO.