Úřad průmyslového vlastnictví

EUIPO: Ochrana inovací patentem a obchodním tajemstvím


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vydal studii, která zkoumá ekonomický význam obchodního tajemství a vzájemnnou provázanost obchodního tajemství s patenty.

Shrnutí 

Celá zpráva