Úřad průmyslového vlastnictví

Cílené on-line konzultace pro odvětví průmyslu EU k jednání modernizaci Asociační dohody EU-Chile v termínu do 19. února 2018


Evropská komise dne 27. listopadu 2017 zahájila cílené on-line konzultace pro odvětví průmyslu EU k jednání o modernizaci Asociační dohody EU-Chile. Asociační dohoda EU-Chile byla uzavřena v roce 2002, přičemž její součást, Dohoda o volném obchodu mezi EU a Chile vstoupila v platnost v roce 2003. První kolo vyjednávání o modernizaci této dohody se uskutečnilo 16. listopadu 2017, další kolo by mělo proběhnout od 15. do 19. ledna 2018.

Dotazník je k dispozici v angličtině a české firmy ho mohou vyplnit v případě, že mají v některé z oblastí dohody potenciální zájmy nebo se během její dosavadní implementace setkaly s problémy a překážkami firemních aktivit a obchodu.

Dotazník spolu s dalšími informacemi je dostupný na webových stránkách Evropské komise. Vyplněný formulář je třeba zaslat na adresu: trade-industry@ec.europa.eu do 19. února 2018. S ohledem na následnou koordinaci českých priorit ve vyjednávání prosíme o zaslání případných komentářů i na Ministerstvo průmyslu a obchodu na adresu kvasinska@mpo.cz.