Úřad průmyslového vlastnictví

Černá Hora se připoju je k Designview


Od 28. 5. 2018 jsou v databázích Designview přístupné průmyslové vzory Úřadu duševního vlastnictví Černé Hory (IPOM).

Integrace IPOM  je konkrétním výsledkem programu mezinárodní spolupráce řízeného EUIPO a jeho mezinárodních partnerů.

V databázi DesignView je tak v současnosti 65 úřadů poskytujících svá data. Přidáním více než 270 vzorů z IPOM DesignView nyní celkem poskytuje informace a přístup k více než 13,6 milionům průmyslových vzorů.

Od 19. 11. 2012, kdy byla databáze DesignView spuštěna, zde bylo provedeno více než 3,6 milionů rešerší návštěvníky ze 159 různých zemí, přičemž nejčastějšími návštěvníky jsou uživatelé z Německa, Velké Británie a Španělska.

Více informací najdete na www.tmdn.org.