Úřad průmyslového vlastnictví

29.3.- Seminář: Označení původu a zeměpisná označení


Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních informací o označení původu a zeměpisných označení.

--Termín: 29. 3. 2017 od 9,30 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví

Více informací (pdf, 270 kB)