Úřad průmyslového vlastnictví

26.4.- Seminář: Mezinárodní přihláška ochranné známky – chyby a jak jim předcházet


V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Česky svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Mezinárodní přihláška ochranné známky – chyby a jak jim předcházet".

Téma semináře je zaměřeno na úkony spojené s podáváním a procesem řízení mezinárodní přihlášky ochranné známky

--Termín: 26. 4. 2017 od 10.00 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví

Více informací (pdf, 350 kB)
Přihláška (doc, 14 kB)