Úřad průmyslového vlastnictví

14.5. - Slavnostní křest komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách


Program křestu je sestaven z krátkého úvodu, následuje referát o knize s případnou diskuzí, kterého se ujme JUDr. Radim Charvát, Ph.D. a závěrečný slavnostní křest komentáře. Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení.

--Termín: 14. 5. 2018 od 16,30 hodin
--Místo konání: Jazzdock, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5

Více informací