Úřad průmyslového vlastnictví

2.11. - Seminář WIPO: Haagský systém pro mezinárodní přihlašování průmyslových vzorů


Dne 2. listopadu 2017 se v Ženevě ve WIPO uskuteční seminář k Haagskému systému pro mezinárodní přihlašování průmyslových vzorů. Seminář je vhodný pro uživatele i potenciální uživatele Haagského systému. Poskytne aktualizované informace o tomto systému, jakož i o jeho fungování a praktickém využívání.

Obecné informace i návrh programu semináře

Účastnický poplatek činí 300 CHF.
Online registrace je otevřena do 27. října 2017