Úřad průmyslového vlastnictví

Věstník ÚPV


Úřad průmyslového vlastnictví v souladu s právními předpisy vydává Věstník. Do konce roku 2006 byl věstník vydáván s měsíční periodicitou, a to ve dvou částech v papírové podobě, přičemž v části A byly zveřejňovány zvláště skutečnosti týkající se přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, SPC, topografií a dále úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy. V části B byly zveřejňovány skutečnosti týkající se ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení. Od roku 2007 je věstník vydáván s týdenní periodicitou pouze v elektronické podobě (ISSN 2336-7288), která je přístupná na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, přičemž obě původní části jsou spojeny v jednu. Věstníky vydané v papírové podobě jsou k dispozici ve studovně ÚPV.

Vyhledávání ve Věstníku ÚPV podle bibliografických údajů

Datum poslední aktualizace – 02.01.2017 13:15

Anketa

Měli byste zájem o zasílání Věstníku e-mailem ve formě newsletteru?

  • Ano
  • Ne