Úřad průmyslového vlastnictví

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO)


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH. Pilotní program PPH bude zahájen dne 1. ledna 2018. Doba trvání pilotní programu PPH jsou 2 roky. Tato doba muže být v případě potřeby prodloužena.

Společné prohlášení (pdf, 822 kB)

Datum poslední aktualizace – 23.06.2017 09:53