Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – užitné vzory


ČÁST C - UŽITNÉ VZORY (pdf, 215 kB)

Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.

Datum poslední aktualizace – 02.04.2015 14:41