Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – průmyslové vzory


ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY (pdf, 325 kB )

Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.

Datum poslední aktualizace – 07.02.2012 14:58