Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – OP/ZO


ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ (pdf, 490 kB)

Metodické pokyny jsou v současné době Úřadem revidovány, aby odpovídaly předpisům platným pro řízení před Úřadem.
 

Datum poslední aktualizace – 05.12.2013 09:57