Úřad průmyslového vlastnictví

Přihlašování do zahraničí

  • Ochranné známky Společenství

    Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, upravuje komunitární ochrannou známku. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) (OHIM) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU ... Více

  • Mezinárodní ochranná známka

    Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv.. Více

Datum poslední aktualizace – 21.01.2011 11:43