Úřad průmyslového vlastnictví

Související právní předpisyOSTATNÍ:

  • Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví  (Touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru. Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010.) (pdf, 209 kB)

Datum poslední aktualizace – 06.02.2015 12:08